Mobilite Blog

EV Basics CO2 Strategy

/ Theme(s): BLOG
EV Basics CO2 Strategy

Şirketiniz kısa süre önce bir CO2 azaltma programı uygulamaya karar verdi ve filo yöneticisi olarak size bunu gerçeğe dönüştürmek için biraz da göz korkutucu bir görev verildi.

Taleplerinize yanıt olarak, işleri biraz daha kolaylaştırmak için denenmiş ve test edilmiş bir strateji bulunmaktadır. Bunu gerçekleştirmiş olan birçok yöneticinin deneyim ve çıkarımlarına dayanarak size, önünüzdeki yolculuk için bir yol haritası sunmaktadır.

 • Başlayın

  İlk adım, önümüzdeki yıllar için şirketinizin CO2 azaltma hedeflerini belirleyin. Karbon emisyonlarını azaltma hedefleri nelerdir ve bunları nasıl ölçeceksiniz? Filonuzda kaç adet elektrikli araç (EV) var ve gelecekte kaç adet olması planlanıyor? Hangi araç şarj abonelikleri mevcut? Yapılacak kilometreler belirlendi mi?

  Bu genel bakışa sahip olduğunuzda, stratejinizi planlamak daha az karmaşık bir süreç haline gelecektir.
 • Büyük resmi görün

  Ardından, bir adım geri atmak ve düzenleme, vergilendirme ve teşvikler gibi kontrolünüz dışında olan daha geniş ulaşım bağlamındaki unsurlara bakmak faydalı olabilir. Bunlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilir. Gelişmiş ülkelerde (daha çevreye duyarlı bir ekonomiye geçiş açısından) 2025 yılına kadar karbon nötr olmak ve içten yanmalı motorlu (ICE) araçların kullanımını kısıtlamak için düzenlemeler yapılmaktadır. Sonuç olarak, araç üreticilerine milyarlarca Euro’ya varabilecek para cezalarıyla kendi CO2 emisyonlarını 2030 yılına kadar %55'e varan oranlarda azaltmaları yönünde baskı yapılıyor. Bu arada, elektrikli araçların Ar-Ge süreçleri gelişiyor ve daha verimli modeller ortaya çıkıyor. Bu çerçevede, daha kapsamlı teknolojiler sayesinde çalışma şartları değişecektir. Daha derin çevresel hassasiyet, daha fazla verimlilik, esneklik gibi düşünceler kök saldığı için çalışan davranışlarının da zaman içinde adaptasyonu daha olası olacaktır - bu durum elbette pandemi ile de ivmelenmiştir.
 • Bir başlangıç noktası belirleyin

  Şirketinizin hedefleri ve bu doğrultudaki faaliyetler belirlendikten sonra, ilerlemenin ölçülebileceği bir başlangıç noktası oluşturmak için şirketinizin şu anda nerede olduğunun net bir resmini ortaya çıkartmak önemlidir.

  Mevcut CO2 emisyon seviyenizin mümkün olan en yakın rakamları vermek adına teorik bir tahminde bulunabilmeniz ve geçmiş verilerin bir analizini yapabilmeniz için mevcut filonuza ilişkin ayrıntılı bir genel bakışa ihtiyacınız olacak. Bu doğrultuda, geçmiş NEDC verilerini WLTP'ye dönüştürmeniz, emisyonları bölgelere göre haritalandırmanız ve ülkenizin olgunluğuna bağlı olarak gerçekçi CO2 azaltma fırsatlarını belirlemeniz gerekecek.

 

 • Hangi seçeneklerin sizin için uygun olduğunu değerlendirin

  Bir sonraki adım, değişim yönetiminin zorlu bir süreç olduğunun farkında olarak mobilitenizi yeniden düşünmeye başladığınızda, mevcut durumunuzda nerede hareket imkanınız olduğunu görmektir. Mevcut sürücü alışkanlıkları ve araç kullanımları nasıl? Evden çalışma mobilite gereksinimlerini etkileyecek mi? Evde veya ofiste şarj konusunda altyapı durumu nedir? Dizel veya benzinli araçlardan elektrikli veya hibrit araçlara geçiş yapmak bir seçenek mi? Daha verimli modeller seçilebilir mi? Farkındalığı artırmak ve eğitim sağlamak adına eko-sürüş programlarını tanıtmak için ne kadar alanınız var? Zihniyet ve davranış değişikliğini savunmak için İK'nın desteğine sahip misiniz?
 • Stratejinizi ana hatlarıyla belirleyin

  Şirketinize özel strateji oluşturmaya başladığınızda, ülkenizin durumuna ve hedeflerine göre alternatif senaryolara bakarak ilham alabilirsiniz. Hangi sonuçları sunduklarını görmek için korumacı, ılımlı ve ilerici modellere bakabilirsiniz. Beklentilerinizin, İK, Satın Alma ve Finans birimlerinin hedeflerine uyup uymadıkları hakkında görüşebilirsiniz. Ve hepsinden önemlisi, daha önce belirlediğiniz başlangıç noktasından itibaren gelişiminizin ölçülebilmesi için ana performans göstergeleri (KPI) belirleyin. Tabii ki, zamanlama ile ilgili planlarınız değişebilir, ancak zaman çerçevesi ne olursa olsun strateji çok önemlidir.
 • Sürücülerinizi dönüşüme dahil edin

  Stratejinizin işlemesi için bu yolculukta sürücülerinize ihtiyacınız var. Bu durum gelecekteki değişiklikler hakkında sağlıklı bir iletişim kurma, tüm soruları yanıtlama ve tüm korkuları gidermeyi kapsayacaktır. Daha da önemlisi, sürücülerinizi süreç için eğitmeniz ve onları sürece dahil etmeniz gerekecektir. Elektrikli araçlar (EV) için eğitim oturumları düzenlemek ve test sürüşleri organize etmek geçişi kolaylaştırmak için çok önemlidir. Sürücülerinizi teşvik etmek için elektrikli araç (EV) sürüşünün bazı faydalarından haberdar edin - bunu, dünyamız için daha iyi olması kadar, kullanımı eğlenceli araçları sürmek için bir fırsat olarak tanımlayabilirsiniz. Bütün bunlar daha olumlu bir yaklaşım oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
 • Gelişimi takip edin

  Bu 7 adımlık yolculuğun son adımı, ilerlemenizi ana performans göstergeleri (KPI) aracılığıyla düzenli olarak izlemeyi içerir. Bu, amaca uygun kalmasını sağlamak için stratejinizi yeniden gözden geçirmeyi, istenen sonuçları sağlamayı ve gerektiğinde (en az yılda bir kez) uyarlamayı içerecektir. Pazarın kendisinin hızla geliştiği bir zamanda yeni stratejiler oluşturduğumuzu unutmayın. 2022'de doğru olan, 2023'te mutlak doğru olmayacaktır ancak yine de elimizdeki bilgileri mümkün olan en iyi şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Dönüşüm süreci boyunca, bu genel bakışın, tüm değişikliği biraz daha az göz korkutucu hale getirmeye yardımcı olacağını ve bunu kendi şirketinizde gerçeğe dönüştürmek için size bazı ipuçları vereceğini umuyoruz.