YASAL BİLGİLER

1.KONU

1.1   Bu web sitesi (“Site”), genel olarak araç ve otomobil, özel olarak ise tam hizmet operasyonel filo  kiralama  ve filo yönetimi hizmetleri ile ilgili bir bilgi sitesidir.

1.2   Bunlar (“Şartlar”), ALD Automotive Turizm Ticaret A.Ş.’nin bu Sitede kullanıcıya sunduğu içeriğe erişilmesini ve bu içeriğin kullanılmasını düzenleyen genel hüküm ve koşullardır.

1.3   www.aldautomotive.com.tr sitesi aşağıdaki şirket tarafından barındırılmaktadır:
Fransa yasalarına göre kurulmuş ve faaliyet göstermekte olan, 417 689 395 şirket sicil numarası ile Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline kayıtlı olan ve merkezi 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Fransa adresinde bulunan bir şirket olan ALD SA.
Kanuni Temsilci: Sayın Tim Albertsen
Yayın Müdürü: Sayın Stephanie Jonville
Yazı İşleri Müdürü: Sayın Virginie Vors

1.4 Lütfen bu Şartları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Siteye erişim sağlayıp kullandığınızda, bu Şartları okuyup anladığınızı ve tüm hükümlerine tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

 

2.MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Biçimlendirilmiş tasvirler, tüm ilişkili logo ve semboller ve bunların başka bir kelime veya işaret ile birleşimleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ALD ile bağlantılı kelimeleri ve işaretleri (“Ticari Markalar”) yalnızca adil bir şekilde kullanmalısınız ve Ticari Markaları (i) kendi ticari markalarınız gibi veya kendi ticari markalarınızın bir parçası gibi, (ii) karışıklığa neden olabilecek bir şekilde, (iii) ilgili olmadıkları ürün veya hizmetleri tanımlamak amacıyla, (iv) herhangi bir onayı ya da ilgili olmadıkları ürün veya hizmetlerin onayını ima etmek amacıyla ya da (v) ALD’nin veya bağlı ortaklıklarından ve iştiraklerinden (“İştirakler”) herhangi birinin itibarını zedeleyen veya zedeleyebilecek bir şekilde kullanmamalısınız.

2.2  Size ister ALD, ister herhangi bir üçüncü şahıs tarafından sunuluyor olsun, Sitede yer alan veya Site üzerinden erişilebilen veriler, veri tabanı, bilgiler, materyal metinleri, resimler, fotoğraflar, yazılımlar, işlevsellikler ve grafikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere içeriğin (“İçerik”) telif hakları, ticari markalar, hizmet markaları, patentler ya da diğer mülkiyet hakları ve kanun ile korunduğunu kabul etmektesiniz. Her hakkı açık bir şekilde saklıdır.

2.3 Uygulanacak kanunun açık bir şekilde izin verdiği ya da aksinin kararlaştırıldığı (kısmen veya tamamen) haller dışında:
- İçeriği kopyalayamaz, ifşa edemez, tadil edemez, yeniden biçimlendiremez, görüntüleyemez, dağıtamaz, lisanslandıramaz, iletemez, satamaz, uygulayamaz, yayınlayamaz, aktaramaz, bağlanamaz, tersine çeviremez, mühendisliğini yapamaz veya kaynak koda dönüştüremezsiniz ya da
- İçeriği herhangi bir şekilde kaldıramaz, değiştiremez veya anlaşılmasını güçleştiremez ya da burada belirtilen haller dışında Siteyi kullanırken elde edilen herhangi bir materyali kullanamazsınız ya da
- İçeriği herhangi bir ticari amaç için kopyalayamaz veya kullanamazsınız ya da
- İçerikte yer alan herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya başka bir fikri mülkiyet hakkı bildirimini kaldıramaz, anlaşılmasını güçleştiremez veya değiştiremezsiniz. 

2.4 Yalnızca bu Şartlarda belirtilen şekilde Siteye erişim sağlayabilir ve Siteyi kullanabilirsiniz

2.5 Aksi belirtilmediği takdirde, bu Şartlarda yer alan hiçbir husus, ALD’nin veya İştiraklerinin ya da herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakları ile ilgili size hak devri yapıldığı ya da münhasır lisans verildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
ALD’nin önceden yazılı onayını almadan İçeriği kısmen veya tamamen üçün şahıslara satmaktan, tedarik etmekten, ödünç vermekten veya kiralamaktan, içeriklere dair kullanıcı lisansları vermekten ya da bunları herhangi bir şekilde kullanıma sunmaktan, her türlü yasal yolla, bilhassa kaçınmalısınız.

2.6 İstisna olarak, İçeriğin bir kısmı ilgili yazarlarına aittir ve/veya ait olabilir.

 

3. İÇERİK

3.1 Sitede size sunulan içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlamadan ve Siteyi kullanmadan önce İçeriğin amaçlarınıza uygun ve güncel olduğundan emin olmak sadece sizin sorumluluğunuzdadır. 
İçerik belirli aralıklarla güncellenmekte ve/veya değiştirilmektedir ve son güncellemelere ve/veya değişikliklere sahip olduğunuzdan emin olmak için içerikleri düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir. ALD İçeriği dilediği zaman güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. İçeriğe erişim sağlayıp kullanmaya devam ettiğinizde, İçerikte yapılan güncellemeleri ve/veya değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız.

3.2 Size doğru İçerik sunmak için makul çaba sarf etmemize rağmen, ALD veya bunun tedarikçileri veya çalışanları ya da ALD’nin İştirakleri veya bunların tedarikçileri veya çalışanları İçeriğin uygunluğu, güvenilirliği, güncelliği, doğruluğu veya eksiksizliği ile ilgili sarih ya da zımni herhangi bir garanti vermemekte ya da herhangi bir hukuki yükümlülük (yasaların izin verdiği ölçüde) veya sorumluluk üstlenmemektedir.

3.3 İçeriğe erişim sağlanması ve İçeriğin kullanılması bazı kişiler için veya bazı ülkelerde kısıtlanabilir. Bu bakımdan İçeriğe erişim sağlamaya ve İçeriği kullanmaya yasal olarak yetkili olduğunuzdan emin olmanız gerekir.

3.4 Başka sitelere verilen köprü bağlantıları, özellikle de bu sitelerin içeriği karşısında sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Bu siteye verilen köprü bağlantıları karşısında da sorumluluğumuz bulunmamakta olup önceden açık izin alınmaksızın bu tür bağlantıların oluşturulmasını engelleyeceğimizi bildiririz. Yazılı olarak açık iznimizi almadığınız sürece herhangi bir amaçla Siteye derin bağlantı (deep link) vermekten kaçınmalısınız.

3.5 Sitenin sayfalarında dilediğimiz reklama yer verme hakkını saklı tutmaktayız.

 

4. SORUMLULUK

4.1 ALD, Sitenin kesintisiz veya hatasız bir şekilde işleyeceğini garanti etmemektedir. Bakım, güncellemeler veya teknik iyileştirmeler dolayısıyla işleyişinde anlık kesintiler olabilir. ALD bilhassa uygun olmayan ekipman, internet hizmet sağlayıcısı ile bağlantılı kesintiler, internet ağının doyuma ulaşması ve bizimle ilgili olmayan başka nedenler dolayısıyla Sitenin hatalı çalışması, Siteye erişilememesi veya Sitenin yetersiz kullanım koşulları ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

4.2 ALD veya İştirakleri ister sözleşme, ister ihmal, ister haksız fiil kaynaklı olsun herhangi bir kullanım, kar veya veri kaybından sorumlu olmadığı gibi herhangi bir dolaylı, özel veya netice zararından ya da kaybından da sorumlu değildir. Buna:  
- Siteyi kullanmanız veya İçeriğe güvenmeniz ya da gecikmeler, teslim etmemeler, kaçırılan teslimler veya hizmet kesintileri sonucu ortaya çıkan İçerik kaybı ve
- olabilecek kusurlar ya da Siteyi kullanmanız veya kullanamamanız, Siteye erişememeniz, Sitenin kısmen veya tamamen çalışmaması, askıya alınması veya iptal edilmesi sonucu ortaya çıkan maliyetler, kar kayıpları veya dolaylı zararlar ve
- Sizin tarafınızdan ya da temsil ettiğiniz şirket veya işletmeler tarafından Site yazılım yükleme talimatlarına uyulmaması ile ilgili olanlar da dahil olup yalnızca bunlarla sınırlı değildir.

4.3 Uygulanacak kanunun izin verdiği en geniş anlamda, bu Siteyi ve İçeriğini “olduğu gibi” sunmaktayız ve kanun yoluyla ya da başka bir yolla bu Şartlarda ima edilebilecek veya bu Şartlara dahil edilebilecek olan hiçbir koşul, beyan veya taahhüdü kabul etmemekteyiz. Bu Şartlar çerçevesinde tek yapabileceğiniz Siteyi kullanmaya devam etmemektir.

4.4 ALD Sitenin herhangi bir yanlışlık, hata, virüs veya kusur içermemesini sağlamak için makul çaba sarf etmekle birlikte, bunu garanti etmemektedir.

 

5. TAZMİNAT

Siteye erişim sağlanması ve Sitenin kullanılması ya da bu Şartları ihlal etmeniz veya bu Şartlara riayet etmemeniz sonucu ALD’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı veya maruz kaldığı her türlü zarar, maliyet, dava, adli takibat, talep, tazminat, masraf (makul mahkeme masrafları ve giderleri de dahil) veya borç dolayısıyla herhangi bir üçüncü şahsın bulunduğu talep karşısında ALD’yi ve İştiraklerini talep üzerine tazmin etmeli ve beri kılmalısınız.
 

6.  ŞARTLARIN TADİLİ

ALD çevrimiçi Şartları dilediği zaman tadil etme hakkını saklı tutar. Bu gibi tadiller Sitede yayınlandıktan bir (1) ay sonra yürürlüğe girer. Siteye erişim sağlayıp kullandığınızda, erişim veya kullanım esnasında geçerli Şartlara tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Bu yüzden Siteye her erişim sağladığınızda ve Siteyi her kullandığınızda bu Şartları kontrol etmeniz gerekmektedir.

 

7. SİTEYE ERİŞİMİN VE SİTE KULLANIMININ ASKIYA ALINMASI VE SONLANDIRILMASI

7.1 ALD (i) bakım ve onarım çalışması için ve (ii) zaman zaman İçeriği güncellemek ve/veya değiştirmek amacıyla ve (iii) bu Şartların sizin tarafınızdan veya parolanızı verdiğiniz kişilerce ihlal edildiğine veya edilmiş olabileceğine inandığımız durumlarda Siteye erişimi ve Site kullanımını askıya alabilir.

7.2 ALD herhangi bir nedenle Siteyi sunmaya son verirse Siteye erişimi ve Site kullanımını sonlandırabilir.

7.3 ALD sizi mümkün olan en kısa süre içinde bilgilendirmek ve size sonlandırma nedenini bildirmek için makul çaba sarf edecektir. Böyle bir durumda ağ yöneticisi ile iletişime geçme hakkına sahip olmaya devam edeceksiniz.

Her hâlükârda herhangi bir nedenle tazminat veya maddi ödeme alma hakkına sahip olmayacaksınız.

 

8. GENEL

8.1 Tabi Olunan Kanun ve Yetkili Mahkeme – Bu Şartlar Türk kanunlarına tabi olup bu kanunlara göre tefsir edilir; bu sözleşmeyle İstanbul Merkez mahkemelerinin münhasır yargı hakkı ve yetkisine razı gelmektesiniz.

8.2 Bölünebilirlik – Bu Şartlar bölünebilirdir. Yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir hükmün kanuna aykırı veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu hüküm silinmiş sayılacak ve bu durumdan bu Şartların kalan hükümleri etkilenmeyecektir.

8.3 Devir – Bu Şartlar çerçevesindeki hak veya yükümlülüklerinizi devretmeyeceğinizi, tekrar satmayacağınızı, devren kiralamayacağınızı veya başka bir şekilde temlik etmeyeceğinizi taahhüt etmektesiniz. İster başarılı ister başarısız bir şekilde sonuçlansın, bu kısıtlamanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, Hizmetlerin ALD tarafından derhal sonlandırılmasına yol açacaktır. ALD, kendi takdirine bağlı olarak, bu Şartları herhangi bir üçüncü şahsa kısmen veya tamamen devredebilir.

8.4 Sözleşmenin Bütünlüğü – Bu Şartlar bu sözleşmenin konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin bütününü teşkil etmekte ve konusuyla ilgili olarak taraflar arasında daha önceden sözlü, sarih veya zımni şekilde yapılmış olan her türlü iletişim, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçmektedir.

8.5 Feragat, Sözleşme veya Beyan Yasağı – Sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından yapılan bir ihlal ile ilgili olarak eylemde bulunmamamız, söz konusu ihlal ya da bunu izleyen benzer veya başka bir ihlal ile ilgili olarak eylemde bulunma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamına gelmemektedir. Bu Şartlarda açık bir şekilde ve özel olarak öngörülmediği takdirde, ALD veya İştiraklerinin beyanları, ifadeleri, muvafakatleri, feragatleri ya da başka fiil veya ihmalleri ALD veya İştirakleri için yasal olarak bağlayıcı sayılmayacaktır.

Bizi arayın!
444 88 30