Mobilite Blog

Filonuz için elektrik dönüşümünün maliyeti nedir?

Filonuz için elektrik dönüşümünün maliyeti nedir?

ALD Automotive Kıdemli Uluslararası Danışmanı Alix Truyens, verimli bir araç enerji dönüşüm programı oluştururken mümkün olan en iyi ve uygun maliyetli araçların nasıl seçilebileceği konusunda temel adımları paylaşıyor.

Seçimler, seçimler…

Araç dünyası, farklı ülkelerde uygulanan çeşitli mevzuat, vergilendirme ve teşvikler ile yeni enerjilere geçişe her zamankinden daha fazla yaklaşırken doğru sürücü için doğru güç aktarım mekanizmasını, doğru kullanım şeması ile önermek hiç bu kadar önemli olmamıştı.

Dizel ve benzin pahasına büyüyen elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit elektrikli araç (PHEV) satışları ile bu seçimler çok daha önemli bir odak noktası haline geliyor. Nihai kararlarımızı belirleyen faktörler yalnızca kanuni düzenlemeler ve altyapı gibi dış kriterler değil aynı zamanda filo yöneticilerinin ve sürücülerin bakış açıları gibi şirket içi kriterlerdir.

Seçenekler nasıl değerlendirilir

Her zaman olduğu gibi, çoğu şirket varoluşu gereği maliyet tasarrufu yapmak istediği için bu kriter ve seçenekler dizisiyle karşı karşıya kalındığında sonuca dikkatli bir değerlendirme ile varılmalıdır.

Şirketiniz söz konusu olduğunda doğru kararı vermeniz için üç aşamaya dayanan bir yöntem öneriyoruz; 1) Mevcut durumunuzun derinlemesine analizi 2) Sürücülerinizin ve araç kullanım alışkanlıklarının detaylı profili 3) Öngörülen Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) modellemesi kullanımı

Adım 1: Mevcut durum analiz ve tanımlaması

İlk adım, şirketinizdeki mevcut duruma ilişkin kapsamlı bir genel değerlendirme yapmaktır. Referans alacağınız araçlarınız ve sözleşme parametreleriniz, filo tipolojiniz (binek araç/hafif ticari araç, çalışanlarınıza görevleri/konumları gereği temin ettiğiniz araçlar) ve şarj kapasiteleriniz dahil olmak üzere pek çok açıdan araç politikanızı değerlendirmeniz gerekir ve bu da tesislerinizin mevcut durumlarının ve kapasitelerinin değerlendirilmesini gerektirir. Ayrıca, filo harcamalarınızın nicelleştirilmesini ve CO2 - karbon ayak izinizi değerlendirmeyi de gerektirir.

Tüm bunlar, doğru seçimler yapmak için gerekli öncülerdir - cazip görünüme odaklanmak ve daha iyi bir yarını hedeflemek önemlidir ancak filonuzun mevcut durumunu ve oluşturduğu maliyeti net bir şekilde ortaya koymadan doğru seçim yapmak imkansızdır.

Adım 2: Sürücü ve araç kullanım profili oluşturma

Toplam sahip olma maliyeti (TCO) söz konusu olduğunda, sürücü profillerini, kullanım ve şarj ihtiyaçlarını yakından takip etmenin pek çok avantajı vardır. Sürücünün ofisten ne kadar uzakta yaşadığı, haftalık işe gidip gelme frekansı ve işe gidip gelme dışında, yıllık, profesyonel veya özel amaçlarla yaptığı ilave kilometre gibi hususlar dikkate alınabilir. Ardından, sürücülerinizin “elektrik dönüşümüne hazır olması” ve yanı sıra, evde şarj cihazlarının kurulup kurulamayacağı veya ofiste şarj ihtiyacı gibi altyapıya dair sorular vardır. Bu unsurların her biri, her bir sürücü için “optimal güç aktarım sistemi uyumluluğu” olarak adlandırabileceğimiz kavramı tanımlamaya yardımcı olabilir.

Adım 3: Tahmine Dayalı Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO) Modellemesi

Operasyonunuzun etkin bir şekilde yürümesi için sadece tüm maliyet kalemlerini listenize dahil ederek değil, aynı zamanda gerçekçi beklentiler benimseyerek araçlarınızı gerçek maliyete mümkün olduğunca yakın bütçelemeniz gerekir. Örneğin, Hafif Hibrit Elektrikli Araçlar (MHEV) ve Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) arasındaki emisyonların teorik tahminleri, genellikle sahadaki gerçeklikten oldukça farklı olabilir. Sadece yakıt harcama öngörüsünün arttırılması değil aynı zamanda Şarj Edilebilir Hibrit Elektrikli Araçlar (PHEV) için yakıt dağılımı da hesaba katılmalıdır. Bu, yakıt/enerji harcamalarınızı olması gerekenden az bütçelemenizi önleyecektir.

Tahmine dayalı toplam sahip olma maliyeti (TCO) modellemesinden yararlanabilecek başka bir alan da altyapıdır. Sürücüleriniz ister evde, ister ofiste, ister ortak kullanım alanlarında şarj ediyor, isterse hızlı şarj olanaklarını kullanıyor olsun, tercihlerinin maliyetler üzerinde önemli bir etkisi olacaktır ve maliyetler farklılık gösterecektir. 100 km için hızlı şarj terminallerini kullanmanın maliyeti, örneğin ofiste şarj etmenin üç katı olabilir.

Bütünü değerlendirme

Güç aktarma organlarını değiştirme kararının içten yanmlı motorlu araçlar (ICE) yerine elektrikli araçları (EV) tercih etmek kadar basit olmadığı yukarıdakilerden açıkça anlaşılmalıdır. Mevcut durumunuzun ayrıntılı bir analizini, bütçeleme ve şarj ihtiyaçlarınızın bu yeni güç aktarma organları ile uyumlu hale getirilmesini gerektirir.

Siz bu önemli geçiş için önemli kararlar almaya doğru ilerlerken, bu modelin 360º görüşe dayalı karar verme sürecini netleştirmeye yardımcı olacağını umuyoruz.